Colloidaal Goud bereiding met een krachtige plasmavlam

1 liter colloidaal goud vereist een langdurend vlamproces

Eindprodukt Colloidaal Zilver & Goud in HDPE flacons

 

Meer weten over Goud- en zilverelixer?

 

Klik op "CONTACT" en verzend het correct ingevulde formulier

 

TER AANVULLING...

  Colloïdale of inferieure kwaliteit ?   Wat is het verschil tussen ionisch zilver en colloïdaal zilver? Ware kwaliteit Colloïdaal zilver bestaat voor een aanzienlijk deel uit zuiver zilver als colloidale deeltjesvorm in gedestilleerd water. Een kleiner deel bestaat uit z.g. “Ionisch" zilver. Als de zilverdeeltjes groter zijn dan 1 atoom en kleiner dan 100.000 nanometer, spreekt men over colloïdaal! Ionisch zilver zijn "zilver ionen" opgelost in water. Dit wordt vaak "Colloïdaal zilver" genoemd maar heeft niets met colloïdale kwaliteit te maken!     Wat betekent "Ionisch zilver" dan? Dit is een enigzins technisch verhaal: Een zilver ion is een zilver atoom welk een elektron mist. Zilver ionen streven altijd naar evenwicht en gaan op zoek naar iets wat hen volledig maakt. Een stof welke met zilver ionen een verbinding aangaan is chloor om zo zilverchloride (AgCl) te vormen. Ionisch zilver en colloïdaal zilver hebben op de huid dezelfde werking zolang er geen chloor in de buurt is. Bij inname is dat anders! Omdat in de maag en in het lichaam chloor aanwezig is zal "ionisch zilver" een verbinding aangaan met het aanwezige chloor en zo zilverchloride (AgCl) vormen. In hele kleine hoeveelheden is dit echter relatief veilig. Maar de werking van zilverchloride heeft geen enkele overeenkomst met de effectieve en veilige werking van colloidale zilverdeeltjes.   Een voorbeeld: Water (H2O) bestaat uit waterstof (H) en Zuurstof (O). De eigenschappen van water hebben helemaal geen overeenkomst met de eigenschappen van de gassen waterstof en zuurstof. Zo heeft de werking van zilverchloride in het lichaam helemaal geen overeenkomst met het effect en de werking van zuiver zilver in (nano) deeltjesvorm. Een 100% colloidale oplossing voor zilver is helaas niet mogelijk... Ware kwaliteit Colloidaal zilver bestaat uit een mix van ca. 70% colloidale zilverdeeltjes en ca. 30% Ionisch zilver. Met zwakstroom bereidt Ionisch zilverwater heeft echter niets met hoogspanning en d.m.v. plasmavlam (zie bovenstaande foto's) bereidt colloidaal zilver te maken.   Betreffende goud is er altijd sprake van een 100% colloidaal product ingeval het een productie proces betreft van een vonk/vlam verbranding in kokend gedestilleerd water! Jammer genoeg is er in de voorlichting en het aanbod een grote misleiding van de consument... en worden veel producten onterecht als "colloidaal" te koop aangeboden.   Colloidaal zilver en goud van hoge en veilige kwaliteit worden altijd via een zorgvuldig en langdurend hoogspanning procedé in kleine productie hoeveelheden bereidt!         www.alles-is-logisch.com